UU3.IR[ad_1]

درس پژوهی علوم تجربی سوم ابتدایی: درس مهره داران

توضیحات:
تحقیق درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس مهره داران، در قالب فایل Word و در حجم ۲۶ صفحه.

در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است.

طرح درس
نام درس: علوم روش: تدریس اعضای تیم
پایه: سوم ابتدایی موضوع درس: مهره‌داران

اهداف کلی: آشنایی دانش‌آموزان با مهره‌داران (ماهی‌ها و دوزیستان)

اهداف جزئی:
۱- آشنایی فراگیران با نوع پوشش ماهی‌ها و دوزیستان
۲- آشنایی فراگیران با نحوه تنفس ماهی‌ها و دوزیستان
۳- آشنایی فراگیران با طریقۀ تولیدمثل ماهی‌ها و دوزیستان
۴- آشنایی فراگیران با محل زندگی ماهی‌ها و دوزیستان

اهداف رفتاری:
۱- فراگیران باید بتوانند در خصوص ویژگی‌های ماهی‌ها توضیح دهند. (دانستنی)
۲- فراگیران باید بتوانند در خصوص ویژگی‌های دوزیستان توضیح دهند. (دانستنی)
۳- فراگیران باید بتوانند با دیدن مهره‌داران دوزیستان و ماهی‌ها را از میان آنها تشخیص دهند. (مهارتی)
۴- فراگیران باید نسبت به زندگی دوزیستان و ماهی‌ها از خود کنجکاوی نشان دهند. (نگرشی)
۵- فراگیران باید نسبت به شناخت دوزیستان و ماهی‌ها از خود علاقه نشان دهند. (نگرشی)

وسایل موردنیاز:
تصاویر و ماکتی از ماهی‌ها و دوزیستان- به همراه متن‌های از قبل آماده شده

ارزشیابی ورودی:
۱- جانوران مهره‌دار به چه جانورانی می‌گویند؟
۲- تفاوت جانوران مهره‌دار و بی‌مهره در چیست؟
۳- چند نوع جانور بی‌مهره نام ببرید؟

ایجاد انگیزه:
معلم با نصب تصاویری از ماهی‌ها و دوزیستان بر روی تابلو و نشان دادن یک نوع ماهی و قورباغه و طرح سوالاتی از آنها در فراگیران ایجاد انگیزه می‌کند.

 

نوشته درس پژوهی علوم تجربی سوم ابتدایی: درس مهره داران اولین بار در ۹rton|کاملترین مرجع پایان نامه ، پروژه و مقاله پدیدار شد.

[ad_2]

دیدگاه ها بسته است