UU3.IR[ad_1]

درس پژوهی علوم تجربی پنجم ابتدایی: تغییرات مواد

توضیحات:
تحقیق درس پژوهی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی تغییرات مواد، در قالب فایل Word و در حجم ۲۷ صفحه.

در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است.

طرح درس:
نام درس : علوم مقطع : ابتدایی پایه : پنجم
موضوع درس : مواد تغییر می کنند
زمان : یک ساعت تعداد دانش آموزان : ۲۰ نفر

اهداف
هدف کلی :
دانش آموزان با تغییرات مواد آشنا می شوند
هدفهای جزئی :
۱ – تغییرات چند ماده ، عنصر را یاد بگیرند
۲ – تغییرات مواد مخلوط و ترکیب را بیاموزند
۳ – تغییر فیزیکی مواد را از تغییر شیمیایی بشناسند
۴ – نسبت به تغییرات اطراف خود کنجکاو شوند
هدفهای رفتاری :
۱ – چند عنصر را که تغییر کرده اند نام ببرند ( شناختی )
۲ – تغییرات مواد ، عنصر ، ترکیب و مخلوط را از هم جدا کنند ( مهارتی )
۳ – تغییر فیزیکی را توضیح دهند و چند مثال بزنند (مهارتی)
۴ – تغییر شیمیایی را شرح داده و چند مثال بگویید ( مهارتی )
۵ – با رسم یک جدول موادی را که تغییر فیزیکی و شیمیایی کرده اند طبقه بندی کرده و گزارش دهند ( نگرشی )

مواد و وسایل مورد نیاز :
دفترچه یادداشت ، وسایل ایمنی ، وسایل مشاهده ی محیط ( دستکش ، ذره بین ، میکروسکوپ )

فضا و مدل کلاس :
فضای طبیعی مانند حیاط مدرسه ، پارک ، نانوایی سر کوچه

روش ها و راهبردهای انتخابی تدریس :
روش گردش علمی

راهبرد ایجاد انگیزه :
معلم با نشان دادن تصویر عنوان درسی توجه بچه ها را به تغییرات مواد و تغییرات تخم مرغ جلب کرده و از دانش آموزان می پرسد که به نظر شما تغییرات مواد در زندگی مفید است یا مضر ؟ امروز به اتفاق هم مطالب جالبی در مورد این سوال در حیاط و پارک و نانوایی کوچه خواهیم یافت من مطمئنم که این گردش علمی نگرش شما را نسبت به درس علوم عوض می کند

ارزش یابی تشخیصی :
۱ – فرق عنصر و ترکیب را بیان کنید
۲ – چه علمی تغییرات ماده و تاثیرآن را در زندگی مطرح می کند ؟
۳ – تغییر یعنی چه ؟

 

نوشته درس پژوهی علوم تجربی پنجم ابتدایی: تغییرات مواد اولین بار در ۹rton|کاملترین مرجع پایان نامه ، پروژه و مقاله پدیدار شد.

[ad_2]

دیدگاه ها بسته است