UU3.IR[ad_1]

  صد داستان صوتی کوتاه انگلیسی همراه با متن مناسب برای تقویت مکالمه و همچنین شنیدار و گفتار  موضوعات داستانی بیان شده در این مجموعه داستانهایی هستند از زندگی واقعی با متونی ساده و عامیانه که باعث بهبود و پیشرفت در بیان انگلیسی و قوای شنیداری استفاده کننده و همچنین نحوه بیان یک داستان و ماجرا در انگلیسی خواهد شد. دانلود نمونه رایگان از مجموعه صد داستان صوتی کوتاه انگلیسی همراه با متن …

[ad_2]

دیدگاه ها بسته است