UU3.IR
گزارش هفتگی یکی از مهم ترین گزارشات واحد کنترل پروژه می باشد . تنها راه پیدا کردن روند درصد پیشرفت واقعی پروژه به صورت هفتگی جهت مقایسه با درصد پیشرفت برنامه ای و رسم نمودار s-curve گزارش هفتگی میباشد. در پایان پروژه گزارشات هفتگی به عنوان سندی بسیار دقیق و معتبر قابل استناد میباشد و در بحث های claim یکی از ارکان اصلی است . در این پست فایلی برای شما تدارک دیده ایم که در عین سادگی دربرگیرنده اطلاعا …

شما باید وارد شوید تا بتوانید دیدگاه خود را ثبت کنید