UU3.IR[ad_1]

جزوه حقوق مدنی ۶ عقود معین (۱)  در ۱۱۹ صفحه با فرمت PDF         بر اساس متن تمامی مواد مرتبط با قانون مدنی و بر اساس آموزه های دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران  مخصوص کلیه دانشجویان رشته های حقوق و مکمل آزمونهای حقوقی …

[ad_2]

دیدگاه ها بسته است